Podmienky ochrany osobných údajov

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady / EU / č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a zrušenie smernice 95/46 / ES (ďalej len "GDPR")

Správca osobných údajov: Farma Python s.r.o., so sídlom Nošovice 276, 739 51 Nošovice,, IČO: 25375741 DIČ: CZ25375741, zapísaná na Krajskom súde v Ostrave pod sp. zn. C 16476, web: www.farmapython.sk (ďalej len "web"), e-mail: info@farmapython.sk (ďalej len "spoločnosť" alebo "správca").

PREAMBULA

Tieto podmienky obsahujú informácie o spracovaní osobných údajov prenášaných spoločnosti zákazníkom pri uskutočnení objednávky (uzavretie zmluvy) a návštevníkom webu v rámci komunikácie so spoločnosťou. Nevzťahujú sa na spracovanie osobných údajov na základe udelenia súhlasu.

I. SPRACOVANIE PODĽA OBJEDNÁVKY

1. Ako správca vašich osobných údajov (kontakt viď. Vyššie) zodpovedáme za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracovávať so zodpovedajúcim technickým a organizačným zabezpečením. Sú Ak nám odovzdané v rámci objednávky tovaru či služieb, spracovávame je vždy za nižšie uvedených podmienok.

2. Účel, právny základ spracovania a doba spracovania vašich osobných údajov je nasledovné:

a) účel: vybavenia objednávky a nadväzujúcich zmluvných či zákonných povinností, vybavenie reklamácie a ďalšie úkony súvisiace so zmluvnými povinnosťami; právny základ: plnenie zmluvy (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR); doba spracovania: 2 roky, prípadne do konca záručnej doby, ak trvá dlhšie ako dva roky.

b) účel: archivácia účtovných dokladov na základe povinnosti vyplývajúce z účtovných právnych predpisov; právny titul: dodržanie právneho záväzku (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. c) GDPR); doba spracovania: určená príslušným právnym predpisom.

c) účel: priamy marketing - ponúkanie tovarov a služieb, oznamovanie zľavových akcií, výpredajov, zasielanie informácií o e-shope a ponúkaných produktoch a pod., najmä formou zasielania obchodných oznámení na e-mail, právny dôvod: oprávnený záujem (podľa ust. čl . 6 ods. 1 písm. f) GDPR); dĺžka spracovania: 3 roky.

d) účel: zabezpečenie IT a sieťovej bezpečnosti spracovania, právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR); dĺžka spracovania: 3 roky.

e) účel: prípadné vymáhanie právnych nárokov z uzatvorenej zmluvy či súvisiace právne spory; právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR); dĺžka spracovania: 3 roky.

3. Nemáte povinnosť nám osobné údaje poskytnúť, jedná sa však o podmienku pre realizáciu objednávky (uzavretie zmluvy) - spracovanie budeme vykonávať zo zmluvných dôvodov.

4. V rámci spracovaním osobných udajov Moze odovzdať Vaše osobné údaje tymto spracovateľom a príjemcom:

- poskytovatelia softwaru - pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelárske aplikácie a pod.),

- prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardwear - na účely zabezpečenia riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich dát,

- účtovná kancelária - za účelom vedenia účtovnej agendy a súvisiace archivácia daňových dokladov,

- daňový poradca, audítor, advokátska kancelária na poradenstvo v súvislosti s prevádzkou e-shopu,

- inkasné agentúry - za účelom vymáhania či inkasa pohľadávok spoločnosti,

- poskytovatelia platobných braný a bankovým ústavom za účelom vybavenia vašej objednávky,

- dopravné spoločnosti za účelom zaistenia dopravy vami objednaného tovaru,

- orgánom štátnej správy v prípadoch ustanovených právnymi predpismi,

- prípadne ďalšie osoby,

všetko podľa aktuálnych potrieb a v rozsahu potrebnom na organizačné a technické zabezpečenie riadnej prevádzky e-shopu.

5. Pre vyjadrenia nesúhlasu (námietky) so spracovaním vašich osobných údajov, ako aj uplatnenie ďalších práv, ktoré môžete voči nám počas spracovania uplatniť použite túto adresu info@farmapython.sk.

II. SPRACOVANIE V RÁMCI VYBAVOVANIE OTÁZOK / INICIATÍV 

1. Ako správca vašich osobných údajov (kontakty viď. Vyššie) zodpovedáme za ich ochranu a zaväzujeme sa ich spracovávať so zodpovedajúcim technickým a organizačným zabezpečením. Sú Ak nám odovzdané v rámci otázok / podnetov týkajúcich sa tovaru čí služieb alebo iných záležitostí týkajúcich sa prevádzky e-shopu (prostredníctvom kontaktného formulára, e-mailu, telefónu, chatu a pod.), Spracovávame je vždy za nižšie uvedených podmienok.

2. Účel, právny základ spracovania a doba spracovania vašich osobných údajov je nasledovné:

a) účel: vedenie korešpondencie a uchovanie histórie korešpondencie; právny základ: plnenie zmluvy - rokovania o objednávke (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. b) GDPR) a oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR) v prípade otázok nesúvisiacich so záujmom návštevníka webu uzavrieť objednávku; doba spracovania: 1 rok od vybavenia dotazu alebo podnete,

b) účel: obesílání anketárov k tovaru alebo službám - ponúkanie tovarov a služieb, oznamovanie zľavových akcií, výpredajov, zasielanie informácií o e-shope a ponúkaných produktoch a pod. - najmä formou obchodných správ prostredníctvom e-mailu; právny dôvod: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR); dĺžka spracovanie: 1 rok.

c) účel: fyzická, IT a sieťová bezpečnosť spracovania; právny základ: oprávnený záujem (podľa ust. čl. 6 ods. 1 písiem. f) GDPR); doba spracovania: 1 rok.

3. Do spracovania vašich osobných údajov zapájame tieto spracovateľa:

- poskytovatelia softwaru - pre uľahčenie prevádzky e-shopu a zaistenie jeho technického zabezpečenia (server hosting, e-mail hosting, cloud-hosting, CRM systém či EPR systém, kancelárske aplikácie a pod.),

- prevádzkovatelia záložných serverov a iného hardvéru - na účely zabezpečenia riadnej prevádzky e-shopu a ochrany a dostupnosti súvisiacich dát.

4. Pre vyjadrenia nesúhlasu (námietky) so spracovaním vašich osobných údajov, ako aj pre uplatnenie ďalších práv, ktoré môžete voči nám počas spracovania uplatniť (pozri nasl. Článok) nám píšte tu: info@farmapython.sk.

5. Ak si na základe korešpondencie s nami objednáte tovar alebo služby, vaše údaje budú spracované za podmienok uvedených v predchádzajúcom článku I.

III. PRÁVA ZÁKAZNÍKA

Po dobu, kedy spracovávame vaše osobných údaje máte právo:

  • požadovať od spoločnosti informáciu, aké vaše osobné údaje spracúva,
  • žiadať od spoločnosti vysvetlenie ohľadne spracovania vašich osobných údajov,
  • vyžiadať si u spoločnosti prístup k vašim osobným údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
  • žiadať od spoločnosti vymazanie vašich osobných údajov, popr. obmedzenie ich spracovanie,
  • preniesť vaše osobné údaje k inému správcovi,
  • vzniesť námietku v prípade spracovania vašich osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti (pozri. čl. I ods. 2 písm. c, d, a e) a Čl.I ods. 2 písm. a), b),
  • odhlásiť sa z odberu obchodných oznámení v zmysle § 7 zák č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Pre uplatnenie vyššie uvedených nárokov píšte na e-mail: info@farmapython.sk. V prípade pochybností, či ak spracovávame vaše osobné údaje riadne - podľa príslušných právnych predpisov, môžete sa obrátiť aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Môžete nám veriť

logo Heuréka ověřeno zákazníky
overený zákazník heuréka | před 11 dny
80%

Bol som spokojný

logo Heuréka ověřeno zákazníky
overený zákazník heuréka | před 5 měsíci
100%

"Spokojnosť po každej stránke "

logo Heuréka ověřeno zákazníky
overený zákazník heuréka | před 2 dny
100%

"Spokojnosť"

logo Heuréka ověřeno zákazníky
overený zákazník heuréka | před 6 měsíci
100%

Spoľahlivý obchod, už som objednával viac krát dá sa dokonca povedať že pravidelne. Tovar do terárií prišiel vždy nepoškodený a rýchlo. Čoskoro budem objednávať opäť. Baláž

90% tovaru na sklade

väčšinu tovaru v eshope
máme na sklade

Odborne poradíme

postaráme sa,
aby ste boli spokojníi

Doprava zdarma

keď nakúpite nad € 199
a do 30 kg

25 rokov tradície

poskytujeme služby chovateľom a distribútorom
Už len € 199 a máte dopravu zadarmo na 1 balík